Obitelj Šenoa 1874. godine Obitelj Šenoa 1882. godine Kuća Šenoa u snijegu Slava i Milan Šenoa Vera, Milan i Zdenko Šenoa Isabella Šenoa s djecom Julije Šenoa Branko Šenoa u ateljeu 1928. godine Draga Šenoa i Dragutin Vabić na vjenčanju August Šenoa s 42. godine Kuća Šenoa 1938. godine

Kuća Šenoa

Ulica Ive Mallina 27, Zagreb, više ▶

Kuća Šenoa je sinonim za kulturnu baštinu koju su stvorili članovi obitelji Šenoa kroz četiri generacije - tijekom 182 godina života u Zagrebu. više ▶

Kuća Šenoa otvara se za javnost 14.10.2020. Radno vrijeme je prilagođeno okolnostima: otvoreni smo svaki dan u tjednu i to isključivo uz najavu bar dan ranije na broj 091 7555 388 ili e-mailom na kuca@senoa.eu.

TREBAMO I VAŠU POMOĆ

Muzej "Kuća Šenoa" treba i vašu pomoć radi očuvanja tradicije!

Muzej umjetnosti i kuća u kojoj se čuvaju uspomene obitelji jednog od naših najvećih književnika Augusta Šenoe treba vašu pomoć! Uslijed potresa koji je zahvatio naš glavni grad, osim brojnih privatnih objekata u kojima su živjele obitelji i građevina koje su od neizostavne važnosti za zdravlje, obrazovanje i kulturu građana, stradala je i Kuća Šenoa, pretvorena u muzej umjetnosti 2016. godine. Zaštićena građevina smještena u Mallinovoj 27 predstavlja četiri generacije obitelji Šenoa tijekom 182 godine života u Zagrebu i prezentira neopisivo kulturno dobro Hrvatske. Potres koji je u nedjelju zahvatio šire zagrebačko područje ostavio je traga na Kući Šenoa. U potresu je stradalo krovište muzeja, srušeni su dimnjaci koji su sa sobom povukli crjepove, zidovi i stropovi su napuknuli, a potreba za hitnom sanacijom i financijskom pomoći pri obnovi je nužna.

August Šenoa je najutjecajniji i najplodniji hrvatski pisac 19. stoljeća, svjedok potresa u Zagrebu prije 140 godina. Ne štedeći svoje zdravlje pomagao je stradalima u potresu od jutra do mraka, a noćima je pisao roman "Kletva" i članke za časopis "Vienac" kojega je bio urednik. Razbolio se i umro navršivši tek 43. godine života.

Zalagao se za pomoć u obnovi kulturnih zgrada koje su stradale u potresu ističući njihovu važnost jer "narod ne žive samo o hljebu … valja pomisliti i na sgrade i zavode, koji su oštećeni a po njima cieli narod".

Kuća Šenoa može se obnoviti, no za to treba pomoć svih ljubitelja kulture i povijesne jezgre Grada Zagreba. Mali obiteljski muzej ima velik značaj za hrvatsko kulturno i književno dobro, a kao potvrda tome došlo je i uvrštavanje na Listu zaštićenih kulturnih dobara Hrvatske.

Kuća Šenoa iz više je razloga značajan i vrijedan kulturni lokalitet Republike Hrvatske. Izgradio ju je 1928./29. dr. Milan Šenoa, sin Augusta Šenoe, za svoju obitelj, a o nasljedstvu i očuvanju obiteljske tradicije brinula se i udovica Augusta Šenoe, Slava, koja je nastavila živjeti u kući s Milanovom obitelji. Obitelj Šenoa dičila se zanatima poput pekarstva koje je usavršio Johannes Schöynoha, djed Augusta Šenoe, kao i tradicionalnim slastičarstvom koje je proslavio Augustov otac, kaptolski sladopek Alois Schönoa. Nemjerljivo vrijednu ostavštinu cijele obitelji Šenoa kasnije su njegovali i Augustovi sinovi, geograf i književnik Milan Šenoa i slikar Branko Šenoa te Milanov sin povjesničar umjetnosti Zdenko Šenoa. Upravo je Zdenko Šenoa kao jedini Augustov unuk do kraja svog života sa suprugom Marijom čuvao i popisao obiteljsku ostavštinu. Brigu su kasnije preuzeli njihovi nasljednici, obitelj Reis, koji su osnovali udrugu Svi naši Šenoe i otvorili muzej Kuća Šenoa javnosti.

Kako bi povijest obitelji Šenoa ostala i nadalje očuvana za buduće generacije učenika i studenata te kako bi građani i turisti uživali u predivnoj, stoljećima krojenoj zagrebačkoj priči, pomoć je više nego dobrodošla.

Zahvaljujemo svima koji su odmah nakon potresa i početka Crowdfunding kampanje uplatili donacije za sanaciju Kuće Šenoa, pa smo mogli već u prvom tjednu nakon potresa sanirati oštećeno krovište, skinuti puknute dimnjake, a trenutno je u tijeku sanacija murala Branka Šenoa koja se provodi po pravilima konzervatorsko restauratorske struke.

Nakon dolaska stručne komisije Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode utvrđena je šteta na međukatnoj konstrukciji, stradala je statika kuće i potreban je detaljan statički elaborat cijele kuće od temelja do krova.

Nakon toga slijedi konstruktivna sanacija Kuće Šenoa po fazama, tj. hitnosti i financijskim mogućnostima. Velika nam je želja barem dio Kuće Šenoa sa sobom u kojoj je čuva ostavština Augusta Šenoe na jesen otvoriti javnosti.

Zbog toga nastavljamo s Crowdfunding kampanjom. Svaka, i najmanja donacija bit će dobro došla!

Zainteresirani za pomoć donacije mogu uplatiti na račun Udruge "Svi naši Šenoe", Ulica Ive Mallina 27, 10000 Zagreb:

IBAN: HR34 2360 0001 1025 5258 6 (HR3423600001102552586) kod Zagrebačke banke d.d.
SWIFT: ZABAHR2X

svrha uplate:

donacija za saniranje štete nakon potresa

KUĆA ŠENOA PRIJE POTRESA

KUĆA ŠENOA POSLIJE POTRESA

Učitavam...